Project Description

Centenarul Marii Uniri Video Mapping

În luna noiembrie a acestui an am făcut parte din evenimentul de lansare al Anului Centenar. Prin video mapping-ul realizat de noi pe fațada Teatrului Național București, am ilustrat succint o parte din istoria României. Am folosit fotografii de epocă, am reinterpretat o serie de picturi celebre din istoria noastră, ne-am folosit de caligrafie, totul pentru a transmite cât mai bine atmosfera acelor vremuri. Cu ajutorul unei mașini a timpului am fost purtați într-o parte din istorie care a pornit de la Mica Unire și a culminat cu Marea Unire de la Alba Iulia.

In November this year, we were part of the Centennial Year’s launch event. Through the video mapping we made on the facade of the National Theater Bucharest, we briefly illustrated a part of Romania’s history. We used vintage photographs, reinterpreted a series of famous paintings from our history, we used calligraphy, everything to best illustrate the atmosphere of those times. With the help of a time machine, we were transported in a part of history that started from the First Union and culminated in the Great Union of Alba Iulia.